januari 22, 2007

Avon lanserar mobiltelefoni i Polen

Den amerikanska MLM-jätten Avon, som säljer kosmetika runt om i världen, lanserar mobiltelefoni i Polen. Avon har skrivit avtal med France Telecom's polska dotterbolag Telekomunikacja Polska.

Avon blir den andra aktören som erbjuder mobiltelefoni som virtuell operatör i Polen. Den första var tyska Commerzbank's polska verksamhet som lanserade mobiltelefoni i december 2006.

Avon's mobiltelefoni lanseras våren 2007 och kommer då att erbjudas via företagets 200.000 polska konsulenter.

januari 19, 2007

Amway för samtal med svenskt företag

Det svenska företaget Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) för samtal med det amerikanska MLM-företaget Amway.

SCN tillverkar nutraceuticals, en produktkategori som definieras som kosttillskott med vetenskapligt dokumenterad effekt. Man kombinerar naturmedlens tradition med läkemedlens vetenskapliga dokumentation. Företaget har bland annat ett forskningsavtal med Karolinska Institutet.

SCN håller just nu på att etablera sig på marknader runt om i världen. Man hoppas att få till ett avtal med Amway, då man ser en enorm försäljningspotential med MLM. I SCNs ledningsgrupp finns Jim Roufs. Han har lång erfarenhet inom nutrition och har även arbetat ett antal år för Amway.

Välkommen!

Välkommen till MLMNytt!

De flesta nyhetskällor i Sverige kring MLM har lagt ner, samtidigt som branschen växer. Därför lanserar vi MLMNytt.

Om du har några nyheter som du tror att vi kan vara intresserade av så hör av dig på redaktion (a) mlmnytt.se