november 16, 2007

Anthony Robbins till Sverige

Anthony Robbins kommer till Stockholm den 25 november, första gången han står på scen i Sverige.

Anthony Robbins har mött och väglett tre amerikanska presidenter samt många andra internationella ledare som till exempel Margaret Thatcher, Nelson Mandela och Al Gore. Han har också varit rådgivare till många medlemmar av den amerikanska kongressen och hundratals internationella företagsledare.
Anthony Robbins ledstjärna är förändring. Ämnen som kommunikation, förhandling, organisationsutveckling och ledarskapets psykologi, utgör tillsammans de perfekta verktygen i en värld som hastigt förändras bland annat genom globalisering. Detta ställer nya krav på anpassning för företag, organisationer och enskilda människor. Hans mål är att stoppa allt vanetänkande och därigenom förbättra den enskilda människans möjligheter att agera på bästa sätt för andra, såväl som för sig själv.

Anthony Robbins är även väldigt populär inom MLM-branschen. Framför allt hans bok "Awaken The Giant Within" och utbildningsmaterialet och inspirationsutbildningen "Get the Edge".

Missa inte intervjun som TV4 gjorde, se videon här

1 kommentar:

Anonym sa...

ja visst är han bra! helt grym :o)