mars 16, 2008

Video om MLM

Vad är MLM, även kallat network marketing? Hur fungerar affärsmodellen? Varför är modellen bra? När kom branschen igång? Vilka är styrkorna? Om det är frågor du har ställt dig så rekommenderar vi att du tittar på denna video, 10 minuter lång, den är givande.


Vi kommer med jämna mellanrum att publicera fler videos, så skapa ett bokmärke till MLM Nytt omgående.