juni 13, 2008

Hur Xango kom till Sverige

Rose-Marie Larsson är kvinnan som tagit hälsodrycken och MLM-företaget Xango till Sverige. Hon berättar i denna video hur hon blev introducerad för Xango i oktober 2004 när hon var i London. Hon var först skeptisk och tackade nej till att ens köpa en flaska av mangonstanjuicen, men blev intresserad och efter att ha läst på tog hon produkten och företaget till sig.


MLM Nytt kommer att publicera fler videos där företag och distributörer presenterar sig, sina produkter och sin historia. Vi tar gärna emot tips, men bara ett mycket selektivt urval kommer att publiceras.

Inga kommentarer: