oktober 11, 2008

Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden

Boken "Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden", lanserades av Liber i mars 2007 och är den första boken om MLM- och direkthandelsbranschen på svenska.

Direkthandel och MLM är en relativt okänd del av det svenska näringslivet. Det beror främst på att den är butikslös och säljer direkt till konsument vid personliga möten. Direkthandeln i Sverige omsatte nästan 3 miljarder kronor under 2006 och engagerar fler än 100 000 säljare. Majoriteten av dessa är kvinnor, de flesta arbetar med direkthandel på deltid. Motsvarande siffror globalt är 750 miljarder kronor och 60 miljoner säljare.


Professor Evert Gummesson vid Stockholms Universitet är tillsammans med Eva-Karin Ohlsson redaktörer för boken. Boken är en antologi där redaktörerna låtit olika författare ge sin syn på direkthandel i Sverige.

- Evert Gummesson sätter in direkthandeln i ett marknadsföringsperspektiv
- Ek dr Fredrik Bergström, tidigare VD vid Handelns Utredningsinstitut (HUI) sätter in direkthandeln i ett svenskt handelsperspektiv
- Ek dr Eva Javefors Grauers vid Linköpings Universitet tar upp genusperspektivet
- Ulf Karlsson, fd kapten i Friidrottslandslaget beskriver hur man arbetar med motivation och drivkraft.
- Slutligen beskriver branschen själv hur man organiserat sig och hur man arbetar med produkt- och säljstrategier.

Det är inte en bok för att bli motiverad eller lära sig hur man blir en bättre nätverkare. Utan boken rekommenderas för dig som vill lära dig mer om branschen.

Läs en sammanfattning av boken (pdf)

Inga kommentarer: