november 11, 2008

Dåliga tider är bra tider för MLM

Affärsvärlden skriver i en analys att den affärsmodell, dvs MLM och direkthandel, som Oriflame använder är helt rätt i dåliga tider. Det underlättar rekryteringen av personer som vill sälja Oriflames produkter till vänner och bekanta, så kallade konsulenter.


Kosmetikaföretaget Oriflames tredje kvartal var det starkaste försäljningsmässigt sedan börsnoteringen 2004. I den senaste lågkonjunkturen, 2000-2003, växte Oriflame med 65 procent och rörelsevinsten ökade med över 100 procent. Det är imponerande siffror och något som alla i branschen kan ta till sig för att göra någonting positivt av den lågkonjunktur som vi nu har gått in i.

Läs analysen - Affärsvärlden: Rysskräck som lockar

Inga kommentarer: