mars 13, 2009

ZinZino köper Seven Nox

Seven Nox AB är direkthandelsföretaget som säljer espresso-maskiner och kaffe under varumärket ZinZino. Under år 2007 grundade några av huvudägarna i Seven Nox AB företaget ZinZino Holding AB. ZinZino Holding har ännu så länge ingen verksamhet, utan består av en mindre kassa. Nu köper ZinZino Holding företaget Seven Nox AB och betalar med egna aktier. Det innebär att aktieägarna i Seven Nox AB får aktier i ZinZino Holding istället. Ägandet förändras något, där ägarna av ZinZino Holding ökar sin ägarandel jämfört med hur ägandet ser ut i Seven Nox.


Vad betyder då denna något ovanliga finansieringslösning för aktieägarna och medlemmarna? För aktieägarna innebär det att deras ägarandel minskar något, men å andra sidan tillförs verksamheten nytt kapital. För medlemmarna ska det inte bli någon direkt skillnad.

Det positiva i denna affär är att det finns en kärntrupp som tar ansvar för verksamheten och ser till företaget har kapital att röra sig med. Det är uppenbart att kärntruppen vill bygga upp företaget och göra det framgångsrikt. Vilket självklart är väldigt positivt för alla nätverkare som lagt ner energi på att bygga upp sina organisationer.

Avsikten är att ZinZino Holding AB ska börsnoteras när tiden är lämplig.

mars 09, 2009

Utbildningsvideo med Randy Gage

Randy Gage ger i denna video en mycket bra utbildning i hur du får fart på byggandet av din organisation. Utbildningen gäller Agel, men fungerar lika bra för alla MLM-företag.Det är lätt att köra fast med byggandet ibland. Men Randy Gage ger verkligen flera bra tips i denna utbildningsvideo som gör att du kan ha kontinuerlig fart på verksamheten.