april 04, 2009

Direkthandelns Förening 40 år

Den svenska branschföreningen för direkthandel har nu funnits i 40 år. 40-årsjubileumet uppmärksammades vid Världsfederationen för direkhandelns kongress i Singapore.

På bilden ser vi Anders Berglund, jurist i Direkthandelns Förening ta emot en gratulation från Richard Berry. Berry är, förutom ordförande i FEDSA, också ordförande i WFDSA Associations Services Committee.

Direkthandelns Förening är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel i Sverige. Direkthandel är ett bredare begrepp än MLM, och innefattar både MLM och företag som endast ger ersättning i en nivå.

Inga kommentarer: