februari 27, 2010

Sociala medier-revolutionen och MLM

Sociala medier har revolutionerat marknaden. Traditionell marknadsföring står inte längre i fokus och är inte lika effektiv längre. Budskap sprids numera mun till mun via sociala medier med en aldrig tidigare skådad kraft. Facebook, Twitter och andra sociala medier är det som idag sprider budskap och det sker från person till person, inte via traditionella annonser.MLM, network marketing och relationsmarknadsföring sprids som bekant också från person till person, mun till mun. Frågan du måste ställa dig är hur du förenar din MLM-verksamhet med sociala medier och drar nytta av kraften i den sociala revolutionen. Sociala medier är som gjorda för MLM och om du inte drar nytta av dem missar du en enormt kraftfull kommunikationskanal, som dessutom är gratis att använda.

Använd inte sociala medier för att spamma folk med reklam som om det vore traditionell marknadsföring. Bjud på intressant information, umgås och bygg långsiktiga relationer. Sociala medier är dessutom perfekta plattformar för att hålla kontakt, diskutera och organisera sitt team.

Anslut dig till den sociala revolutionen!

februari 15, 2010

Emente-metoden leder till verklig framgång

Rose-Marie Larsson har under tio år arbetat med referensmarknadsföring och uppnått stora framgångar. Motiverad av sin framgång började hon söka efter hur hon kunde utvecklas vidare som person. Hon hittade tankefältterapi vilket gjorde henne så inspirerad att hon vidareutvecklade metoden och idag hjälper andra att övervinna sina inre hinder för att uppnå personlig och affärsmässig framgång. MLM Nytt har träffat Rose-Marie för att höra mer om Emente-metoden.

Rose-Marie Larsson har under tio år varit verksam inom referensmarknadsföring. Under 2008 hade hon exempelvis den högsta rankingen och inkomsten i Europa i ett av USAs främsta företag verksamma inom referensmarknadsföring.

Rose-Marie berättar att hon träffade många föredragshållare, motivationstalare och utbildare i ”pepping” och säger att hon och övriga alltid blev väldigt laddade. Nya mål sattes upp och beslut togs, men sedan var det alltid många som inte nådde vad de drömde om.

I samband med hennes framgångar där organisationen, försäljningen och inkomsterna växte började Rose-Marie intressera sig för sin egna personliga utveckling. Hon kom då i kontakt med energipsykologi och tankefältterapi. Hon berättar att kunskaperna hon där tog till sig fick bort de inre motstånd som stod i vägen för att hon skulle kunna leva det liv hon ville.

Kunskaperna hon fick har hon vidareutvecklat och med sin bakgrund inom referensmarknadsföring har hon även specialanpassat utbildningar riktade speciellt till MLM-branschen. Det är ett sätt att hjälpa alla att uppnå sina mål, på ett mer genomgripande sätt. Det handlar om att ta bort hinder för alltid, inte om att tillfälligt ”peppa” folk. Grundläggande förändring ger förutsättningar för kontinuerliga framgångar, så att många fler kan lyckas inom referensmarknadsföring.

- Jag har under de senaste fem åren fördjupat mig i hur energipsykologi skulle kunna appliceras inom just referensmarknadsföring och kan nu presentera ett helt unikt utbildningskoncept, "Mer Motivation", som vänder sig till oberoende representanter, konsulenter och distributörer i branschen, säger Rose-Marie Larsson.Metoden hon har tagit fram, kallad Emente, går ut på att ta bort det som stör, som ligger till hinder för att man ska kunna göra det man planerat och bestämt sig för. Med metoden fastställer man först vilka ”inre negativa laddningar” man har och var de är, för att sedan minska eller ta bort dem helt.

När det gäller referensmarknadsföring kan det exempelvis handla om att man sammanställt sin ringlista och vill ringa, men någonting i kroppen gör att man inte lyfter luren och gör jobbet. Och gör man inte jobbet så kommer man inte att tjäna några pengar, oavsett hur motiverad man är och hur bra produkterna är.

Rose-Marie vänder sig till nätverksledare och team som vill hjälpa sina medlemmar att övervinna inre motstånd för att på så sätt uppnå de mål man satt upp. Fler medlemmar som ringer, bokar möten och presenterar produkterna, det gör alla till vinnare. De enskilda medlemmarna uppnår lättare sina mål och organisationen som helhet tjänar mer pengar.

I dagsläget har två nätverksorganisationer börjat använda metoden för att hjälpa sina medlemmar och fler har bokat upp sig för att köra igång under våren. Emente-metoden har alltså redan börjat få fotfäste inom MLM-branschen i Sverige.

Det ser ut att bli ett spännande år för Emente-metoden, Rose-Marie och alla som får hjälp att uppnå sina mål. Vi önskar er alla lycka till och hoppas kunna återkomma med en uppföljande intervju senare i år.

Läs mer om Emente-metoden genom att gå till www.mermotivation.se