juli 29, 2010

Direkthandeln i möte med Anna Maria Corazza Bildt

En av de viktiga uppgifterna som Direkthandelns förening har är att underlätta för alla som jobbar med direktförsäljning. Genom lobbying arbetar branschföreningen för att driva igenom eller stoppa förslag för att få ditt arbete att fungera ännu bättre. Ett förslag om ändrade regler om konsumenträtt har varit en het potatis i direkthandelsbranschen. Direkthandeln har därför arbetat med att påverka EU så att beslutet inte drabbar direkthandlare.

Hans Henrik Ramel och Anders Berglund träffade EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt i januari för att presentera direkthandeln och föra fram synpunkter på förslaget om en ny konsumenträttslag. Den skulle innebära en massa pappersexercis för direktförsäljare som säljer till relativt små belopp.

Direkthandeln rapporterar att det blev ett trevligt möte och Anna Marias sympati för direktförsäljning var tydlig. Hon var väl insatt i småföretagarnas problem och imponerad av den möjlighet direktförsäljning ger framförallt kvinnor. Hon förstod dock att kvinnor i Sverige hade svårt att våga ta steget till eget företagande. – Lagstiftningen måste underlätta för alla att starta eget och driva egna företag, menade hon.

EEP – en grupp inom EU-parlamentet – arbetar redan med ett projekt som syftar till att minska det byråkratiska krånglet för småföretagare. Därför menade Anna Maria att direkthandeln inte heller skulle behöva drabbas av extra administrativa bördor. Hon var optimistisk angående sin egen partigrupps tankar kring dessa frågor och skulle undersöka möjligheten att ordna en hearing i parlamentet där direkthandelns problematik skulle kunna belysas. För att kunna driva våra frågor efterlyste hon tydliga argument, vilka har förts fram genom FEDSA. Det är uppenbart att Anna Maria är en viktig support i parlamentet för direkthandelsbranschen och branschföreningen lovar att återkomma med rapporter om vad som händer framöver i det här ärendet.

3 kommentarer:

Anneli Sjögren sa...

WOW!! Vilken bra blogg!! Jag hade ingen aning om att den fanns förrän jag råkade snubbla in på den nu idag!! Den här bloggen kommer jag följa och även rekommendera andra! :D

Eva-Marie sa...

Håller helt med Anneli=)En toppen blogg om MLM.

Eva-Marie sa...

Håller med Anneli=)En toppen blogg....