februari 12, 2011

Zinzinos försäljning ökar kraftigt

Zinzino har uppdaterat marknaden om hur försäljningen gick under 2010 och det ser mycket bra ut. Företaget hade en större försäljning än väntat under fjärde kvartalet.

Zinzinos försäljning under sista kvartalet 2010 uppgick till 26,7 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 74 %. Den totala försäljningen under 2010 uppgick till 71,1 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt på 46 % för året.


Den geografiska fördelning av försäljningen under 2010 ser ut som följer: Norge 42 %, Sverige 28 %, Danmark 20 %, Island 8 % och Finland 2 %. Detta innebär att den geografiska tillväxten under 2010 i jämförelse med motsvarande period föregående år är följande: Norge 84 %, Finland 34 %, Sverige 15 %, Danmark 12 % samt Island 191 %.

- Det är fantastiskt roligt att den starka tillväxttakten håller i sig, kommenterar VD Sophia Johansson. Det är våra säljares strålande arbete ute på fältet som ligger bakom den ökade försäljningen. Vi ser med stor förväntan fram emot 2011 då vi förutser fortsatt hög tillväxttakt under kommande året.

Inga kommentarer: